Emacs

Emacs. Пакет TRAMP
Emacs. Пакет ebuku

Emacs. Пакет ebuku

Emacs. Пакет Desire

Emacs. Пакет Desire.

Emacs. Пакет Deft

Emacs. Пакет Deft.

Emacs. Пакеты. Gnuplot

Поддержка gnuplot в Emacs.

Emacs. Поддержка LSP

Emacs. Поддержка LSP.

Emacs. Темы. Lambda-themes

Темы Lambda-themes.

Emacs. Пакет Centaur tabs

Emacs. Пакет Centaur tabs.

Emacs. Пакет tab-line

Emacs. Пакет tab-line.

Org-mode. Предпросмотр TeX

Предпросмотр TeX в org-mode.

Emacs. Пакет org-ql

Инструмент поиска для org-mode.

Emacs. Табы

Реализация интерфейса с табами в Emacs.

Emacs. Julia. Julia Snail

Пакет Julia Snail для Emacs.